Thèmes

avatar background cinema couture couturecehennem melekleri 2 film film izle noel photo 2010 siyah giyen adamlar 3 izle the expendables 2

Rechercher
Articles les plus lus

· Berlin kaplan? izle
 

Statistiques

Date de création : 09.07.2012
Dernière mise à jour : 22.02.2013
37 articles


Sa? Salim izle

Publié le 05/12/2012 à 16:01 par filmizle

Son 30 dakikay? izleyip ekip ruhunu anlamak mümkün

Bu durum da perdeden üzerimize dökülen kendilerini paralayan oyuncular, suçla ili?kisi do?ru kurulmu? karakterler ve ?ap?all?klar? bir ‘güldürme-gülümsetme’ tesirine dönü?türüyor. 1.85:1’de do?al renkler ve samimiyetle kendi amac? do?rultusunda ilerlerken yanl?? yola sapmayan bir aç?k alan seyirli?i sunuluyor.

Kopan kulak memeleri, vinç ile halledilen araba takip sahneleri, garip karaktersel tesadüfler ve nice ölümün üzerine ise anbean konuluyor. Süresini k?saltmas?yla ve girizgahtaki ‘ilk ölümler’ k?sm?n? ‘onlar?n izinde gelenler’ odakl? bir omurgaya yerle?tirse hakk?nda iyi ?eyler söylenebilecek bir eser “Sa? Salim”. Ancak en az?ndan amatörlü?ünü son düzlükte üzerinden atmas?yla bile ‘ekip ruhu’nun hatr?na olumlu laflar kurmam?z? sa?l?yor. Zira Güler’in, filmi uzun süre tek boyutlu ‘kaba güldürü’den kurtaramamas?na kar??n pes etmemesi ilk sinema i?i için art? bir puan.

 

?uradan izleyin kamiller : Sa? Salim izleDERNIERS ARTICLES :
Gül?en ?ark?lar?
En iyi gül?en ?ark? sözlerini sitemizde bulabilirsiniz. En iyiler sitemizde bulunmaktad?r. Gül?en ?ark?lar?, Gül?en ?ark? sözleri, bulabilirsiniz.
cem y?lmaz fundamentals izle
Cem Y?lmaz, Fundamentals'da daha az zekâ gerektiren espriler, daha fazla belalt? ve her zamanki kadar argo sözcük kullanm?? eski ?ovlara göre. Eskiden "espri yaratan" bir
Celal ile Ceren izle
Senaryosunu ?ahan Gökbakar’?n yazd???, yönetmenli?ini Togan Gökbakar’?n yapt??? ’’Celal ile Ceren’’, sinema severlerin kar??s?na ç?kmaya haz?rlan?yor.Celal ile Ceren izle
Kibarca Öldürmek izle
Onlar ak?ll? san?yorsun Üç aptal adamlar yerel suç ekonomisi çökmeye neden bir Mob korumal? kart oyunu soymak. Brad Pitt enforcer onlar? izlemek ve düzeni sa?lamak için i
Yabanc? Film izle
Bilinir ki yabanc? filmlerin kalitesi her zaman daha ihti?am ve iyidir. En iyi filmler her zaman yabanc? filmlerden ç?kabilir fakat yerli filmlerlerdende iyi filmler ç?ka